Oppgjør med krigskritikerne

Høyre-leiar Jan Petersen tek eit kraftig oppgjer med kritikarane av USAs krigføring i Afghanistan. Kritikken blei framført både frå kyrkja og frå fleire politiske parti. Men ifølgje Petersen var kritikarane «raddiser» som «tok feil gang på gang».