Størst Stasi-interesse for politiske saker

— Lanze- og Hein-sakene tyder på at det aust-tyskeetterretningsmaterialet frå Norge var mest av allmenn politiskkarakter, seier professor Berge Furre.