Mange får hjelp av skolemekling

Elever i grunnskolen tok seg av bortimot 60.000 konflikter sistskoleår. En fersk rapport slår fast at det store flertallet avelevene har utbytte av skolemeklingen.