Statskirken i støpeskjeen

Det strømmer på med uttalelser fra de 1.800 instansene som skulle uttale seg om Bakkevig-utvalgets innstilling om forholdet kirke/stat. Fristen gikk ut mandag.