Ber om økt sikkerhet ved bruk av kort

Kredittilsynet ber bankene sett i gang tiltak for å bedre sikkerheten ved bruk av betalingskort.