Forsker tror ikke det blir kaos

— Altså, hvis Graff-Iversen får barn med Berg-Hansen, så kan barnet hete...? Ja, da kan de velge selv. Sette sammen til helt nye navn, sier navneforsker Ivar Utne.