175 årsverk i fare ved sykehusene

175 årsverk ved Sentralsjukehuset i Rogaland ligger på slaktebenken.