Tyske sykehusplasser mot norsk gass

Sykehusarving Philip Lubinus håper på et tettere samarbeid med norsk helsevesen. Han ønsker å tilby operasjoner ved sin klinikk i Tyskland i bytte mot norsk gass til sykehusets eget gasskraftverk.