Sentrum åpne for endringer i konjunkturavgiften

Sentrumspartiene har gitt finansministeren beskjed om at de er åpne for endringer i konjunkturavgiften for nye næringsbygg som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2001.