Skrukork-generasjon full av hull i tennene

Norge ligger, sammen med Island og Irland, på brustoppen i Europa.Selv om det langt igjen til amerikanske tilstander hver amerikanersatte til livs 206 liter brus i 1999 nærmer vi oss.