Utvalg gir mer makt til mindretallet

Mer makt og større kontrollmuligheter til mindretallet, står sentralt i utvalget som har sett på Stortingets kontroll med regjering og forvaltning.