Domstolsadministrasjonen flyttes til Trondheim

Den sentrale administrasjonen av domstolene skal skilles fra Justisdepartementet og legges til Trondheim, mener stortingsflertallet.