Ikke forvaring på livstid

Etter å ha sonet 21 år vil drapsdømte Viggo Kristiansen maksimalt kunne dømmes til fem års forvaring av gangen. Ingen skal kunne idømmes forvaring på livstid.