Vil la sakkyndige vurdere mobilbeviset før ankesak

Påtalemyndigheten vil oppnevne teknisk sakkyndige for å vurdere det såkalte mobilbeviset i Baneheia-saken før ankesaken mot Viggo Kristiansen kommer opp i Agder lagmannsrett.