- En viss avklaring, men langt igjen

Arbeiderpartiets helomvending i spørsmålet om nye MTB-er til Sjøforsvaret har skapt en viss avklaring. Men det er fortsatt langt igjen til det brede politiske forliket regjeringen ønsker om den framtidige forsvarsstrukturen.