RV for usikre veljarar

Viss du ikkje veit kva parti du vil stemma på, og heller ikkje har særlege formeiningar i politiske spørsmål, er Raud Valallianse (RV) partiet for deg.