Uenighet om hvor høye skattene egentlig er

Politikerne strides ikke bare om skattelettelser. De er også uenige om hvor høye skattene i Norge egentlig er.