Smalahove fra sau blir forbudt

Frykten for kugalskap gir forbud mot å produsere smalahove av sau.