Rus sankar ikkje stemmer

Prostituerte og unge rusmisbrukarar er ikkje valflesk i valkampen. Partia vinn nok ikkje valet med å ta opp sakene våre, sier leiaren for Uteseksjonen i Stavanger.