Lader opp ved Figgjoelva

Kong Harald kom i går på privat besøk til næringlivstopp ogkunstsamler Christian Bjellands fritidshus på Sele.