Fare for farlige solstormer

Farlige solstormer kan oppstå på jorden fredag og lørdag og føre til at satellitter blir satt ut av drift og at elektrisitetsforsyningen blir rammet. Men for mennesker er ikke solstormene farlige.