NSB må fjerne 1000 ansatte

Regjeringen går inn for å styrke NSBs egenkapital med 2 milliarder kroner. Samtidig skal staben kuttes med mellom 700 og 1000 ansatte som følge av konkurranseutsetting de neste to årene.