Privatetterforsker slipper Orderud-avhør

Privatetterforsker Harald Olsen slipper rettslig avhør om Orderud-saken i Nedre Romerike forhørsrett.