- Sykelønn er ikke avgjørende

Mens politikerne krangler om karensdager som middel for å få nedsykefraværet, er folk ute i bedriftene mer opptatt avsamarbeidstiltak.