Avhørene av Uppstrøm utsatt på ubestemt tid

Politiets avhør av finansmannen Tor Arne Uppstrøm er utsatt påubestemt tid.