Oslo forberedt på alt

Oslo kan neste uke bli åsted for en fredelig, fargerik og kraftfulldemonstrasjon mot Verdensbanken. Men det kan også gå helt galt, somi Göteborg i fjor.