Elfenbenssaken mot Bondevik henlagt

Statsminister Kjell Magne Bondevik trenger ikke lenger å bekymreseg over gavene han fikk under statsbesøk i Afrika for to år siden.Politiet har valgt å henlegge saken om ulovlig import av elfenben.