- Norge blant de strengeste i Europa mot papirløse

Norge er blant de mest restriktive landene i Europa overfor innvandrere med ulovlig opphold.