AUF vil gi stemmerett til 16-åringer

Sentralstyret i AUF går inn for at 16-åringer skal få stemmerett, men er uenige om de også bør kunne velges til kommunestyre og Stortinget.