Myndighetene tar sterkere kontroll på rettspsykiatrien

Regjeringen skal prøve ut en ny modell med strengere kontroll, formalkrav og faglig ansvar for psykiaternes rolle i norske rettssaler.