Politifolk bruker lite tid på etterforske kriminalitet

Landets politifolk bruker bare en firedel av tida si på å etterforske kriminalitet og lovbrudd, viser en undersøkelse.