• Eiganes skole er en av skolene som har fått kritikk for dårlig inneklima.

Åtte av ti skoler har uforsvarlig inneklima

En undersøkelse foretatt av Arbeidstilsynet konkluderer med at åtte av ti skoler har et uforsvarlig inneklima og dermed bryter loven.