Nasjonal politiaksjon mot overgrepsbilder

Kripos har igangsatt en nasjonal politiaksjon for å hindre spredning av materiale som viser overgrep mot barn.