Færre asylsøkere til Norge

Antallet asylsøkere sank fra 2002 til 2003 med 11 prosent. Utlendingsdirektoratet (UDI) regner med at nedgangen vil fortsette i år, sier direktør Trygve G. Nordby i UDI.