Jernbaneverket må redusere med 1000 ansatte

Regjeringen foreslår at store deler av Jernbaneverkets oppgaver skal konkurranseutsettes. Jernbanedirektør Steinar Killi sier det betyr at 1.000 ansatte vil miste jobben de neste seks årene.