TBL + PIL = Norsk Industri

Norsk Industri vil ikke kjempe for å opprettholde sysselsettingen i industrien framover. Det er viktigere å bevare lønnsomheten.