- Tilliten til Avinor er under null

– Tilliten til Avinor er under null, fastslår PaulJohannessen som er tillitsvalgt for de ansatte vedflykontrollsentralen i Røyken.