Har ikke vært færre asylsøkere siden 2001

Ikke siden 2001 har så få søkt asyl i Norge. Myndighetene tror at færre enn 10.000 asylsøkere vil komme hit før utgangen av året. I 2001 var tallet 14.782, i toppåret 2002 kom 17.480.