Rapport viser at 100 km/t ikke fører til flere ulykker

En rapport fra Statens vegvesen viser at det ikke blir flere ulykker med personskade på veistrekninger der fartsgrensen er 100 kilometer i timen.