Flygelederne sykmeldt - luftrommet over Sør-Norge stengt

Alle ankomster og avganger med fly til Oslo Lufthavn, Gardermoen,Sandefjord lufthavn, Torp, Kristiansand Lufthavn, Kjevik ogFagernes lufthavn, Leirin er innstilt inntil videre.