Ikke klasebomber verken hjemme eller ute

Stortinget vedtok fredag at det ikke er hensiktsmessig å innføre etnasjonalt forbud mot klasebomber.