Elg og fluesnapper gir signaler om klimaendring

Trondheim: Elg og hjort, fluesnapper og skogmoser gir signaler om at et klimaskifte kan være i gang. Men signalene fra disse artene er ennå for svake og usikre til at forskerne vil trekke sikre konklusjoner om klimaet.