Nytt e.coli-funn etter oppstart av pølseproduksjon