• Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) konstaterer at trusselen med datavirus er økende.

- Må ha rutiner for å takle datavirus

Det har vært flere virusangrep på viktige samfunnsinstitusjoner det siste året. Torsdag ble det kjent at politiet hadde problemer på grunn av virus.