Psykisk syke barn faller mellom stoler

Barn med alvorlige psykiske problemer faller mellom stoler i Norge. Fylkesmannen vil granske institusjonen i Asker der en ansatt ble drept av en 15 år gammel beboer.