Flere østeuropeere får kontantstøtte og barnetrygd

I 2004 fikk 866 polakker og litauere barnetrygd fra Norge. Sju år etter er antallet 17.279, viser ferske tall fra Nav.