Romfolk kan få Nav-støtte ved å selge gateaviser

Ved å selge magasiner på gaten kan romfolk allerede fra første arbeidsdag få rett på velferdspenger fra den norske stat.