Husbanken blir ikke ungdomsbank

Høyre får ikke tilstrekkelig støtte for forslaget om å gjøre Husbanken om til en bank som først og fremst skal hjelpe unge og vanskeligstilte på boligmarkedet.