Ønsker flere gassferjer

Stortinget ønsker flere gassferjer langs kysten og ber Regjeringen legge til rette for forsyningsanlegg for gass.