Frp: -Vanvittig med avgift på privat parkering

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Frp tar sterkt avstand fra Miljøverndepartementets ønske om å tillate kommunene å ta parkeringsavgift ved private kjøpesentre.